******
Amsterdam,  De Liefde - HH. Nicolaas & Barbara
Homepage          Orgels in Gebruik           Verdwenen Orgels / Kerken

 
De architect Cuypers kreeg de opdracht om met beperkte middelen een practische en aan plaatsen rijke kerk te bouwen in een door een arbeidersbevolking bewoonde buitenwijk. Het gebouw kwam tot stand in de jaren 1883 tot 1885.

De foto hiernaast laat het interieur zien van de kerk zoals dat is afgebeeld in "De Katholieke Kerken van Nederland" met beschrijvingen van Jan Kalf, secretaris der monumenten-commissie.

1923 :
Door Sybrand P.H.Ademawordt een nieuw orgel gebouwd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van pijpwerk van Abraham Meere, afkomstig van het orgel uit de voormalige schuilkerk. De kas is gebouwd door de Fa. Truyens.

Dispositie 1926  (bron: Honderd jaar Adema-orgels)
I Groot Orgel 
Prestant       16'
Bourdon        16'
Prestant        8'
Salicionaal     8'
Violon          8'
Holpijp         8'
Fluit harmoniek 8'
Octaaf          4'
Fluit           4'
Octaaf          2'
Cornet af c'    V
Mixtuur     III-VI
Trompet         8'
Klaroen         4'
II Reciet expressief
Prestant           8'
Viola              8'
Vox Coelestis af f 8'
Aeoline            8'
Bourdon            8'
Quintadeen         8'
Violine            4'
Fluit harmoniek    4'
Piccolo            2'
Mixtuur         II-V
Engelsch Hoorn    16'
Fagot-Hobo         8'
Clarinet           8'
Vox Humana         8'
 Tremulant
Pedaal 
Contrebas       16'
Subbas          16'
Open Bas         8'
Cello            8'
Open fluit       4'
Bazuin          16'
Trombone         8'
 
1965 :
Werkzaamheden vinden plaatst door Hubert Schreurs  (Adema's Kerkorgelbouw van 1854) . Tevens wordt de dispositie gewijzigd.

 
Dispositie 1987
 I Groot Orgel 
 Prestant       16'
 Bourdon        16'
 Prestant        8'
 Salicionaal     8'
 Holpijp         8'
 Fluit harmoniek 8'
 Octaaf          4'
 Fluit           4'
 Octaaf          2'
 Cornet af c'    V
+Mixtuur III-IV  2'
+cymbale  III  1/2'
+Trompet         8'
+Klaroen         4'
 II  Reciet expressief
 Vioolprestant       8'
 Viola               8'
 Bourdon             8'
 Vox Coelestis af f  8'
 Violine             4'
 Fluit harmoniek     4'
 Nasard          2 2/3'
 Flagéolet           2'
 Terts af c      1 3/5'
+Mixtuur    III  1 1/3'
+Engelsch Hoorn     16'
+Trompet             8'
+Fagot-Hobo          8'
+Klarinet            8'
 Vox Humana          8'
 Pedaal 
 Contrebas       16'
 Subbas          16'
 Open Bas         8'
 Cello            8'
+Open fluit       4'
+Bazuin          16'
+Trombone         8'
Treden 
Comb Ped 
Comb I 
Comb II 
Superoct I 
Tremolo II 
- - - - - - -
expression II 
cresc - decresc 
- - - - - - -
II - I 
I - P 
II - P 
Suboct I 
Suboct II 
Pistons 
aut ped 
oplosser 

mf 

ff 

oplosser 
VC 1 
VC 2 
VC 3 
cresc - decresc 
oplosser
Handregisters aut ped 
Contrebas  16'
Subbas     16'
Open Bas    8'
Cello       8'
Open fluit  4'
Bazuin     16'
Trombone    8'
P - I 
P - II 
Tractuur : elektro-pneumatisch 
Manuaal  : C - g''' 
Pedaal   : C - f' 
Kas      : Gebouwd door de Fa. Truyens.
Pijpwerk : totaal 2338 pijpen; vervaardigd door S. Adema, 
           Jean de Vos, Stinkens en Burch (tegenwoordig Steffani.
 
UITVOERING SPEELTAFEL
De registerschakelaars zijn uitgevoerd als een soort 3e klavier met korte toetsen ( alleen het voorste, brede gedeelte). In het midden van elke toets zit een rond zwart palletje dat de toets blokkeert wanneer deze naar beneden wordt gedrukt. Om het register uit te zetten dient het palletje te worden ingedrukt, waarna de toets omhoog springt.
Boven elke registertoets zitten 3 registertrekkers in miniformaat voor de instelling van de vrije combinaties. De rangschikking van de registers van L naar R: GO - Rec - P in de volgorde zoals vermeld bij de dispositie. De instelling van het aut. pedaal gaat met dezelfde soort registertrekkers, geplaatst rechts van de manualen.Het orgel zoals afgebeeld in "Orgels in Amsterdam".
( Foto: Theo Proeskie. Hier afgebeeld met toestemming van muziekuitgeverij Annie Bank b.v., Amstelveen .)


1990 :
Kerk en orgel worden afgebroken. Het orgel wordt afgebroken door Antoine Schreurs en opgeslagen in Groenlo in afwachting van herplaatsing aldaar.
Ter vervanging van de oude kerk wordt een nieuwe kerkzaal gebouwd.

1993 :
het Adema-orgel wordt weer opgebouwd in de St.-Calixtuskerk te Groenlo.Terug naar Verdwenen Orgels / Kerken
laatste bewerking: 26-09-2001
bronnen:
- eigen waarneming