******
Bergeijk, St.-Petrus Banden
Homepage        Orgels in Gebruik

 
In de jaren 60 van de 20e eeuw werd de enigszins bouwvallige dorpskerk verlaten voor een modern kerkgebouw. Het toenmalige orgel werd overgeplaatst. De oude dorpskerk werd niet afgebroken, en uiteindelijk rijpte het idee om het toch maar te restaureren. Nadat in 1994 deze restauratie een feit was, besloot men de moderne kerk af te breken en weer terug te verhuizen naar de dorpskerk. Het orgel voldeed kennelijk niet meer, want dit werd niet teruggeplaatst naar de oude kerk, maar tegelijk met de moderne kerk afgebroken.

De behoefte aan een echt en passend pijporgel bleef bestaan. Uiteindelijk kwam men in contact met de firma Slooff te Ouderkerk a/d IJssel. Deze orgelbouwer had sinds ± 1985 in opslag het v.m. orgel van de Ned. Herv.  Kerk te Geervliet (Z-H). Dit orgel was een pneumatisch werkstuk uit 1902 van de firma Maarschalkerweerd, uitgevoerd met een orgelkas die sterk doet denken  aan de stijl van Van Dam en Proper. Plannen om deze kas te gebruiken voor de reconstructie van het Maarschalkerweerdorgel in de Martinuskerk te Hillegom  verdwenen in de ijskast en het orgel geraakte in een lange winterslaap, totdat Bergeyk belangstelling toonde.

De fa. Slooff gebruikt kas en pijpwerk voor  de bouw van een mechanisch 2-klaviersorgel. Op zondag 3 juni 2001 om 15.00 uur vond de wijding en presentatie plaats.

DISPOSITIE 
(eigen waarneming juli 2001)
I Hoofdwerk
Cornet D    III
Prestant      8'
Bourdon      16'
Fluit Travers 8'
Roerfluit     8'
Octaaf        4'
Fluit Dolce   4'
Octaaf        2'
Mixtuur  II-III
Trompet       8'
II Zwelwerk 
Vioolprestant    8'
Gamba            8'
Holpijp          8'
Voix Celeste     8'
Fluit Octaviante 4'
Woudfluit        2'
Basson-Hobo      8'
Pedaal
Subbas   16'
Octaafbas 8'
Gedekt    8' 
Basson   16' 
Octaafbas  8' 
 

Speelhulpen
Koppelingen
  manuaal 
  I-Pedaal 
  II-Pedaal
Tremolo


De klaviatuur  (foto: Ed van Aken, augustus 2001)
Indeling van de speeltafel
De registertrekkers van de manualen zij boven de lessenaar aangebracht.
De bovenste rij bevat de trekkers van het Zwelwerk, van L->R in de volgorde als hierboven.
De onderste rij bevat de trekkers van het Hoofdwerk, van L->R in de volgorde als hierboven.
De trekkers van Pedaal en de speelhulpen zijn aan weerszijden van de klaviatuur aangebracht.
Links van de klaviatuur, van boven naar beneden : Basson 16' ; Octaafbas 8' ; Koppel manuaal ; Koppel I - Pedaal.
Rechts van de klaviatuur, van boven naar beneden: Subbas 16' ; Gedekt 8' ; Koppel II - Ped; Tremolo.


klik hier voor meer foto'slaatste bewerking: 15-08-2001
bronnen:
- internetsite Haagse Orgelkring
- eigen waarneming juli 2001