******
Haarlem, Kathedrale Basiliek St.-Bavo
Homepage         Orgels in Gebruik          Verdwenen Orgels / Kerken
Het  Koororgel
In het koor van de kathedraal bevindt zich ook nog een klein mechanisch orgel. In oorsprong is dit een kabinetorgel, dat omstreeks 1800 gebouwd moet zijn. De oorspronkelijke kas is verloren gegaan. Het isntrument werde door de orgelmakers Vermeulen aangekocht uit een opgeheven Broederhuis in Roosendaal.
In 1968 kwam het in bezit van Jan Valkstein, die van 1963 tot 1989 directeur was van het muziekinstituut van de kathedraal. Hij liet het door de firma Vermeulen restaureren. De nieuwe kas werd vervaardigd door een broeder uit de abdij van Egmond.
Aanvankelijk was het in de koorschool opgesteld, maar in 1979 werd het in de kathedraal geplaatst.
 
DISPOSITIE 1996 

  Manuaal 
Prestant   D     8'
Holpijp  B/D     8'
Prestant B/D     4'
Fluit    B/D     4'
Octaaf   B/D     2'
Quint      D 1 1/3'
Octaaf   B       1'
 

Manuaal : C - f'''
Orgels in Gebruik          Willibrord-orgel        Transept-orgel
laatste bewerking: 28-09-2001