******
Utrecht, St.-Augustinus
Homepage         Orgels in Gebruik          Verdwenen Orgels / Kerken

 
De kerk werd gebouw in de jaren 1839/40 onder architect K. Zocher.  Wanneer het orgel is gebouwd is niet bekend. 

1845 : Vernieuwing en uitbreiding door H.D. Lindsen, orgelmaker te Utrecht. 

DISPOSITIE  Broekhuyzen
Grootmanuaal
Prestant       16'
Prestant        8'
Holpijp         8'
Octaaf          4'
Gemshoorn       4'
Quint           3'
Octaaf          2'
Mixtuur B/D IV-VI
Fagot disc     16'
Trompet B/D     8'
Bovenmanuaal
Baardpijp      8'
Viol di Gamba  8'
Quintadena     8'
Prestant       4'
Fluit          4'
Dulciaan       8'
Pedaal
Subbas         16'
Prestant        8'
Octaaf          4'
Octaaf          2'
Fagot          16'
Trompet         8'
Speelhulpen
Koppelingen 
Afsluitingen 
Tremulant 
Ventiel 
(Foto: Bert ten Hoeve)
1897 : Ombouw door Maarschalkerweerd & Zn.. Om het Bovenwerk wordt een zwelkast aangebracht. Er wordt een vrijstaande speeltafel geplaatst, deels pneumatisch, deels electro-pneumatisch, waarbij de organist met z'n rug tegen het orgel aan zit.
De dispositie wordt als volgt gewijzigd: HW: Fagot 8'(?) disc vervangen door Violoncello 8', de Holpijp door Roerfluit 8'; BW: Prestant door Salicet 4', Fluit 4' door Fluit octaviante 4', Dulciaan wordt Basson-Hobo 8' en bijgeplaatst wordt een Woudfluit 2';  Ped: Octaaf 2' verwijderd en Fagot en Trompet vervangen door Bazuin en Trombone.
DISPOSITIE  1897
Grootmanuaal 
Prestant       16'
Prestant        8'
Roerfluit       8'
Violoncello     8'
Octaaf          4'
Gemshoorn       4'
Quint           3'
Octaaf          2'
Mixtuur B/D IV-VI
Trompet B/D     8'
Bovenmanuaal 
Baardpijp        8'
Viol di Gamba    8'
Quintadena       8'
Salicet          4'
Fluit octaviante 4'
Woudlfluit       2'
Basson-Hobo      8'
Pedaal
Subbas      16'
Prestant      8'
Octaaf       4'
Bazuin      16'
Trombone     8'
Van 1967/69 wordt de kerk gerestaureerd, waarna ook het orgel aan de beurt kwam.
1973  : Restauratie door L. Verschueren. De klaviatuur wordt weer aan de voorzijde geplaatst, de zwelkast verwijderd en de mechaniek vernieuwd. Waarschijnlijk is de dispositie enigszins gewijzigd.
DISPOSITIE  (bron: kerkbrochure) 
Manuaal I (C-f''')
Prestant    16' (L)
Prestant     8' (L)
Roerfluit    8' (M)
Octaaf       4' (L)
Fluit        4' (M)
Quint        3' (V)
Octaaf       2' (L
Mixtuur III-VI  (L/V)
Cornet       V  (M)
Trompet      8' (M)
Manuaal II  (C-f''')
Baardpijp       8' (L)
Viola di Gamba  8' (M)
Quintadeen      8' (L/M)
Salicet         4' (M)
Flute Travers   4' (M)
Woudfluit       2' (M/W)
Carillon     I-II  (M/V)
Basson-Hautbois 8' (M)
Pedaal
Open Subbas 16' (L)
Prestant     8' (L)
Octaaf       4' (L)
Bazuin      16' (M)
Trombone     8' (M)

Koppels
P+I, P+II, I+II

L= Lindsen 1844 - M=Maarschalkerweerd (ca. 1850) - W=Witte - V=Verschueren (1972)


 Orgels in Gebruik
laatste bewerking: 26-09-2001