******
Warga, St.-Martinus
Homepage        Orgels in Gebruik

 
Het orgel wordt in 1911 gebouwd door de Gebr. Adema te leeuwarden. 

Na het overlijden van de laatste Friese Adema is het orgel waarschijnlijk lange tijd niet onderhouden en werd het onbruikbaar.
In 1986 werden werkzaamheden verricht door Adema's Kerkorgelbouw. Dezelfde firma restaureerde de windladen in de jaren 1991/92.

Het pijpwerk staat symetrisch opgesteld op de klassieke wijze in terts-opstelling. Het front wijkt hier volkomen vanaf en geeft een geheel ander beeld.

(foto: Ed van Aken, november 2000)
Dispositie 2000
Manuaal I
Bourdon disc 16'
Prestant      8'
Salicionaal   8'
Roerfluit     8'
Octaaf        4'
Octaaf        2'
Mixtuur    I-II
Manuaal II
Holpijp       8'
Gamba         8'
Voix Celestis 8'
Fluit         4'
Pedaal
Bourdon 16'
 

Manuaal    : C-f'''
Pedaal     : C-d'
Toonhoogte : a'=430Hz

De klaviatuur
(foto's: Ed van Aken, november 2000)
De tractuur wordt zichtbaar als 
de lessenaar wordt weggenomen.
Indeling speeltafel en bijzonderheden

De trekkers van de manualen zijn boven de lessenaar opgesteld.
Manuaal II        Bovenste rij trekkers, van L->R
Holpijp       8'
Gamba         8'  groot octaaf in de Holpijp 8
Voix Celestis 8'  vanaf fis º
Fluit         4'

Manuaal I         Onderste rij trekkers, van L->R
Mixtuur           1-2 sterk; C= 2 2/3' ; fº = 2 2/3'+ 2'
Octaaf        2'
Roerfluit     8'
Octaaf        4'
Bourdon      16'  discant
Salicionaal   8'  groot octaaf in de Prestant 8'
Prestant      8'

Pedaal           Trekker rechts van de klavieren; de trekker moet worden vastgezet.
Bourdon      16'

Koppels          Trekkers links van de manualen;de trekkers moeten worden vastgezet.
Manuaal kop.
Pedaal kop.       koppelt P + I
                  Indien beide koppels zijn getrokken koppelt het pedaal
                  via de manuaalkoppel door naar manuaal II.laatste bewerking: 21-08-2001
bronnen:
- eigen waarneming november 2000
- info Toine Schreurs