Stichting Orgel Maria van Eik en Duinen
Home Orgel
Stichting
Donateurs  

Gegevens van de Stichting

 

Doelstelling
1. De restauratie en instandhouding van het Maarschalkerweerd-orgel in de kerk Onze Lieve Vrouw Hemelvaart / Maria van Eik en duinen aan de Loosduinse Hoofdstraat te Den Haag.
2. Het stimuleren van het gebruik van het orgel alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk zijn.

Contactadres
J.D. de Koklaan 43,
2552 DG – ’s-Gravenhage
Telefoon: 06-24.62.87.32
Email:

Inschrijvingnummer bij de Kamer van Koophandel te Den Haag: 54110297
Banknummer NL86 INGB 0004 6602 92

Door de belastingdienst is de stichting aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Fiscaal nummer: 8511 66 891

 

Bestuur
De samenstelling van het bestuur is per 1-1-2014
E.T. van Aken, voorzitter
J.M. Giezeman, penningmeester
W.M.A. van der Lans-Grimbergen, secretaris
A.L. Vis
P.J.A. Visser

Beleidsplan

Beloningsbeleid
De bestuursleden wordt gevraagd af te zien van enige vorm van vergoeding voor bestuurswerkzaamheden.

 

Verslag activiteiten

Financiële Verantwoording
Zo spoedig mogelijk zal hier de financièle veratnwoording vna het jaar 2013 worden geplaatst